I když nejsem expert na pivo, ale spíš na řízení firem a ekonomiku, do projektu jsem se rozhodl vstoupit hned na jeho počátku.

I když nejsem expert na pivo, ale spíš na řízení firem a ekonomiku, do projektu jsem se rozhodl vstoupit hned na jeho počátku.

Radkovo nadšení, touha a sen postavit si vlastní pivovar, ve kterém budeme vařit pivo s respektem k řemeslu a spotřebitelům, bylo velmi nakažlivé a přesvědčující.

Nosná myšlenka, kterou Radek při našich diskuzích často opakoval „S hrdostí na českou pivovarskou tradici chci dělat pivo tak, jak si myslím, že se dělat má a vrátit lidem to, co jim ti velcí vzali“ je v dnešním globalizovaném světě zaměřeném na zisk jako bílá vrána a má svou platnost nejenom u piva.